دل بری و دلباختگی

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هر که آینه سازد سکندری داند

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کلاه داری و آیین سروری داند

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری داند

غلام همت آن رند عافیت سوزم

که در گداصفتی کیمیاگری داند

وفا و عهد نکو باشد ار بیاموزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

بباختم دل دیوانه و ندانستم

که آدمی بچه‌ای شیوه پری داند

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

در زندگی انسانها واکنش "دل " به محرکهای پیرامونی متفاوت بوده و تابعی است از شرائطی که از میان آنها میتوان مواردی را مورد اشاره قرار داد  : در درجه اول زمینه های وجودی و نوع خواسته افراد (که طی مراحل تربیتی او شکل میگیرند) در این نوع واکنش دخیل میباشند که در آخرین مرحلۀ تسلیم فرد به محرک موصوف ، مقوله ای به نام " دلباختگی " موضوعیت می یابد و اما در مرحله بعدی ، نوع آرایش و یا نحوه ارائه محرک و یا " سوژه " برای تسلیم افراد در مقابل محرک یاد شده عامل دیگری است که به ابزارهای ارائه دهنده و یا اهداف متناسب با خواسته طرف مقابل و نیز تنوع و نحوه آرایش هنری بکارگیری شده بستگی تام و تمام می یابد که در اینجا نیز درنهایت تأ ثیر گذاری محرک ، از آن با عنوان " دلبری " یاد میگردد .

در این بحث یاد آوری میشود که دومقوله " دلباختگی " و " دلبری " بنا به شرائط بیرونی و درونی " دل " و یا ساختار وجودی انسانها و نوع و نگاه و نگرش افراد به واقعیت ها و مقوله هستی مرتبط با آن میتواند در دامنه ای وسیع موجودیت یابد که وسعت آن از مرحله " کاذب " تا " حقیقی " متفاوت و متغیر باشد .

برای فهم دقیقتر موضوع مثالها و موارد متعددی را میشود ذکر نمود بعنوان مثال هرشخصی در مواجهه و یا برای شکل دهی قضاوت غیر نسبت به خویشتن در نحوه آرایش و یا ارائه کلام و اندام خود بر حسب سلیقه و نگرش خویش و نیز ذائقه و خواسته اطرافیان به نحوه ای عمل مینماید که درجه تأثیر گذاری آن بیشتر و یا حداقل کمترین نقد را متوجه این اقدام نماید ، در همین راستا هر کسی در سیر زندگی و بنا بر موقعیت اجتماعی و شغلی خود و در جهت کسب منافع بیشتر و یا مضار کمتر به گونه در استخدام و یا گزینش این ظواهر اقدام میکند که در نهایت به " تظاهر " بدور از واقعیت منتهی میگردد .

با عنایت به محتوای مورد نظر این مقدمه میتوان نتیجه گیری کرد که دو مقوله " دلبری " و " دلباختگی" از مرحله " ظهور کاذب " تا " حضور حقیقی " به توابع و متغیرات متعددی مرتبط میگردند که در اینجا تعیین مصادیق هریک را با توصیفات مرتبط با آنها به ادامه بحث در مطالب بعدی خواهیم سپرد .

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آشنا

ممنون سپاس دوست عزيزم اقبال لاهوری پیام مشرق جهان عشق نه میری نه سروری داند جهان عشق نه میری نه سروری داند همین بس است که آئین چاکری داند نه هر که طوف بتی کرد و بست زناری صنم پرستی و آداب کافری داند هزار خیبر و صد گونه اژدر است اینجا نه هر که نان جوین خورد حیدری داند بچشم اهل نظر از سکندر افزون است گداگری که مآل سکندری داند به عشوه های جوانان ماه سیما چیست؟ در آبه حلقهٔ پیری که دلبری داند فرنگ شیشه گری کرد و جام و مینا ریخت به حیرتم که همین شیشه را پری داند چه گویمت ز مسلمان نا مسلمانی جز اینکه پور خلیل است و آزری داند یکی به غمکدهٔ من گذر کن و بنگر ستاره سوخته ئی کیمیا گری داند بیا به مجلس اقبال و یک دو ساغر کش اگرچه سر نتراشد قلندری داند

ماشا

سلام دوست من. سپاس از حضورت و اشعار زیبایت. باز هم به من سر بزن.

فرید صلواتی

راستی اگر دوستان با آقایان ده نمکی و پناهیان ارتباط دارند .ازشان بپرسند این اثر کار کیست؟[ناراحت]

امیر

سلام دایی شعر های قشنگی می گی [گل] یه نظر خصوصی برات گذاشتم...اونم بیبین. [گل]

دلسوزان هنر

مرگ هنر فرا رسیده؟ طومار علیه مسعود ده نمکی لطفا شرکت کنید و به دیگران هم بگوئید[گل]

تماشا

سلام دوست گرامی . برو طواف دلی کن که کعبه ی مخفی است که آن خلیل بنا کرد و این خدا خود ساخت منتظر حضور گرمت.

ماندان

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند سلام استاد بزرگوار التماس دعا داریم