بیاموزیم...

منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است.
  
تویى که تو از من می‌سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.
 
لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند، نه آرزوهایشان.
 
و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى.
 
و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه.
 
ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.
 
می‌توانى دوستم داشته باشى، همین گونه که هستم و من هم.
 
می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم.
 
چرا که ما هر دو انسانیم.
 
این جهان مملو از انسان‌هاست، پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.
 
تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی‌صادر کنی و من هم.
 
قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.
 
دوستانم مرا همین گونه پیدا می‌کنند و می‌ستایند.
 
حسودان از من متنفرند، ولى باز می‌ستایند.
 
دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم.
 
چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت، نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى.
 
من قابل ستایشم و تو هم.
 
یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد.
 
به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى ،
 
همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت، اما همگى جایزالخطا.
نامت را انسانى باهوش بگذار ، اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى ، و یادت باشد که این‌ها رموز بهتر زیستن هستند.

                                               مهاتما گاندی

/ 2 نظر / 43 بازدید
بسوی نور

سلام و صد سلام به استادعزيز دل به به دست مريزاد در دنيای مجازيم به انسان قوت قلب ميدهد گاندیا ين مرد خدا امروزه دیگر یک رھبر ھندو و ناجی حدود یک میلیارد ھندوی پا برھنه ازبردگی نیست بلکه یک انسان جھانی واسوه یک ناجی موعود برای آیندۀ بشریت است .ميگويد می پندارند که من آمده ام تا ملت ھند را به رستگاری نیروانا برسانم در حالیکه آمده ام تا آداب خوردن و خوابیدن و گ ...اا(ستاد اين کلمه را سانسور کردم) و دیدن را به مردم ھند بیاموزمگاندی در عظمت روح و رسالتی که به انجام رسانید و اثری که تا به امروزبه کل بشریت بخشیده ادامه دارد به راستی یک پیامبر اولوالعزم بود که ادعای نبوت و رسالت نکرد بلکه آنقدر خود را تحقیر نمود و این یک شکسته نفسی سیاسی یا عارف مآبانه نبود او به راستی اسوه بی نظیر تقوا وتواضع و خشوع و عبودیت وحق پرستی و بشر دوستی درتاریخ جدید جھان است روحش شاد[گل] بابت همه چيزبی نهايت سپاسگزارم هميشه شاد و بهروز باشيد[گل]

ایرانی

با سلام مدتی بود سعادت دیدن نداشتم اما حالا با سلامی خدمت رسیدم