بدون شرح

       

/ 3 نظر / 37 بازدید
فروشگاه ونیزی

سلام. چند روز تا پایان جشنواره پاییزی بیشتر نمانده. از این فرصت استثنایی استفاده کنید. متشکرم

بسوی نور

سلام استاد عزيزم خانه ای خواھم بسازم بھر دوست از دل و از جان و مغز و گوشت وپوست دوست در ما میزبانی می کند ھستی ما ھم دمی میھمان اوست دلتان شاد لبتان خندان[گل]

ایوار

سلام این تصویر در راستای ادامه شعار همه برای یکی - یکی برای همه و.............هرکی برای خودش باید باشه اینطور نیست ؟[چشمک]