اگر دل دلیل است

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پائیز نسپرده ایم

چو گلدان خالی لب پنجره

پرازخاطرات ترک خورده ایم

اگرداغ دل بود ، مادیده ایم

اگرخون دل بود، ماخورده ایم

اگر دل دلیل است ، آورده ایم

اگرداغ شرط است ، مابرده ایم

اگر دشنه دشمنان ، گردنیم

اگرخنجردوستان ، گرده ایم

گواهی بخواهید ، اینک گواه

همین زخم هائی که نشمرده ایم

دلی سربلند و سری سربه زیر

ازاین دست عمری به سر برده ایم

            ( زنده یاد قیصرامین پور) 

/ 4 نظر / 38 بازدید
بسوی نور

سلام استاد عزیزم قدم رنحه فرمودید این هم بیاد ان مرد بزرگ برای رسيدن چه راهی بريدم در آغاز رفتن به پايان رسيدم به هر کس که دل باختم...داغ ديدم به هر جا که گل کاشتم...خار چيدم من از خير اين نا خدايان گذشتم خدائی برای خودم آفريدم روحش شاد[گل]

تقریرات

سلام بر شما اهل نجواهای دل سپاس از حضور گرم و باصفایت آواز عاشقانه‌ي ما در گلو شكست حق با سكوت بود، صدا در گلو شكست ديگر دلم هواي سرودن نمي‌كند تنها بهانه‌ي دل ما در گلو شكست سربسته ماند بغض گره خورده در دلم آن گريه‌هاي عقده‌گشا در گلو شكست

یاری ازغرب

هر از چندگاهی به ما روحیه ای می دهید که از دنیا و ما فیها به دور می مانیم تشکر می کنیم