پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

نوای دل

ای نام تو بهترین سرآغاز   نشنوازنی کآن نوای بینواست         بشنوازدل کآن حریم کبریاست نی بسوزد تل خاکسترشود            دل بسوزدخانه دلبرشود
/ 1 نظر / 31 بازدید