نوروز مبارک

عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم

گردی نستردیم و غباری نستاندیم

 

دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز

از بیدلی آن را زدر خانه براندیم

 

 

هر جا گذری غلغله ی شادی و شور است

ما آتش اندوه به آبی ننشاندیم

 

آفاق پر از پیک و پیام است، ولی ما

پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیم

 

احباب کهن را نه یکی نامه بدادیم

و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیم

 

من دانم و غمگین دلت، ای خسته کبوتر

سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیم

 

صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند

ما این خرک لنگ زجویی نجهاندیم

 

ماننده افسونزدگان، ره به حقیقت

بستیم و جز افسانه ی بیهوده نخواندیم

 

از نه خم گردون بگذشتند حریفان

مسکین من و دل در خم یک زاویه ماندیم

 

طوفان بتکاند مگر "امید" که صد بار

عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیم

              (مهدی اخوان ثالث)

/ 2 نظر / 7 بازدید
بسوی نور

سلام بزرگوار عيدت مبارک سپاس بیکران [گل]

بسوی نور

من برای اتمام و تکمیل کرامتهای اخلاقی مبعوث و برانگیخته شده ام پیامبر اسلام(ص) سلامی نو وگرم به استاد عزيز و بزرگوارم متاسفانه پست حيات۲ باز نميشود در اين باب باید گفت دين بجز اخلاق نيست اخلاق يعنی خلق شدن به اراده خويشتن در دستان خدا .پس کل دين تسليم و رضاست در قبال هر انچه که بر تو واقع ميشود زيرا تمام عمرت کارگاه خلقت توست در دستان پروردگار پس تو مخلوقی يعنی مفعول در فعل و انديشه و هوش و حواس و احساسات و حوادث-و هر ان بايد بدانی در حال خلقی ! اين درس نخست اخلاق است و صراط المستقيم خلقت است ! پس در دستان خدا با ادب و تسليم و راضی شاکر و ساجد باش ! و هرگاه دردت امد جز بخودش گلايه مبر و هر نيازی که داشتی بجز خودش مگو. ومخواه نيمه کاره رهايت کند و تحويل شيطانت دهد تا در دوزخ کامل شوی .دوزخ و بهشت دو کارگاه خلقت انسان است برای شاکيان و راضيان با ارزوی بهترينها برای شما[گل]