فقر

 

فقر
میخواهم  بگویم ......
فقر  همه جا سر میکشد .......
فقر ، گرسنگی نیست .....
فقر ، عریانی  هم  نیست ......
فقر ،  گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند .........
فقر ، چیزی را  " نداشتن " است ، ولی  ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست  .......
فقر ، ذهن ها را مبتلا میکند .....
فقر ، بشکه های نفت را در عربستان ، تا  ته  سر میکشد .....
فقر  ،  همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......
فقر ،  تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی راخرد میکند ......
فقر ،  یک زندگی خوش آب و رنگ ولی بی عشق است ......
فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....
فقر ، طپش قلبی است که در سینه صاحبش میطپد ، اما مرده است ......
فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....
فقر ،  همه جا سر میکشد ........
فقر ، شب را " بی غذا  " سر کردن نیست ..
فقر ، روز را  " بی اندیشه "  سر کردن است ...
                                                            (دکتر شریعتی)
/ 3 نظر / 34 بازدید
بسوی نور

سلام وصد سلام به استاد عزيز وگرانمايه ام اينجا خانه اميد بنده شده با امدن به اينجا روحم زنده ميشوداخداونداين اميد را از ما نگيردواما در باب اين مطلب زيبا اولا روح ان مرد خدا دکتر شريعتی شاد دوما دست پينه بسته ان مرد را هم ميبوسم سوما خداونداکثرمردمان وجودشان درنزدبانکها وحکومتها واربابان ودرآجروسنگ خانه شان است وفولاد اتومومبیلشان و .... اندکی اندکه وجودشان درتن وجان ودل وروحشان است : وجودی خودی ووجود بیخودی ! اینگونه است که حضرت محمّد(ص)به تنها امری که فخر می فروشد از بابت اشدّ فقر است . تا عرض سلام وارادت بعدی شما را بحضرت حق ميسپارم سپاس

فیروز

سلام استاد کاملا درسته.روح شریعتی شاد فقر ، روز را " بی اندیشه " سر کردن است.

همسفردل

__0?0?_____?0?0,*-:¦:-* _0?0000?___?0000?0,*-:¦:-* 0?0000000?000000?0,*-:¦:-* 0?00000000000000?0,*-:¦:-* _0?000000000000?0,*-:¦:-* ___0?00000000?0,*-:¦:-* _____0?000?0,*-:¦:-* _______0?0,*-:¦:-* _____0,*-:¦:- سلام دوست عزيزم اپم منتظر حضور گرمت هستم....