خاطرات یک سفر(2)

یکی از اماکنی که در سفر حج مورد توجه ویژه و زیارت قاطبه شیعیان قرار میگیرد قبرستان بقیع است که در حاشیه جنوبی مسجدالنبی واقع است و نمادی از یک مکان تاریخی و درعین حال سیاسی مذهبی است که از توجه و حساسیت ویژه ای درمیان شیعیان از یک طرف و جامعه اهل سنت بخصوص وهابیون عربستان برخوردار گردیده است .

بخشی از این حساسیت به نوع نگاه و نگرش شیعیان به موضوع امامت معصومین (ع) و درحاشیه آن موضوعاتی همچون «توسل» و «شفاعت» و شیوه بهره گیری از آن ازناحیه مداحان اهل البیت(ع) در حدیک ابزار سیاسی و از نقطه مقابل نگاه و نگرش بخش تند رو اهل سنت خصوصاً وهابیت مرتبط میگردد .

تشیع خصوصاً شیعیان ایرانی دوست دارند همانگونه که آرامگاه امام هشتم شیعیان (ع) مورد تکریم و توسل آنان قرار میگیرد آرامگاه ائمه بقیع ( امام حسن مجتبی ، امام زین العابدین ، امام باقر و امام صادق (ع) ) نیز مشمول همین شرائط و توجه ویژه آنان واقع گردند و این موضوع با دیدگاه و نوع نگاه اهل سنت در این خصوص مغایرت یافته و لذا محدوده این مکان تاریخی بگونه ای با دیوار های بلند محصور گردیده که حتی امکان حضور برتربت آنان از نزدیک نیز غیرممکن گردیده است .

به نظر میرسد برخوردهای افراطگرایانه از هردوطرف هم مردم عامی که با مداحیهای افراطی تشدید گردیده از قبیل برداشتن خاک قبور و لمس و تضزع و تشبث به آن و هم ازناحیه تندروهای مقابل (خصوصاً وهابیون ) که هرگونه توسل به مظاهر مادی شامل قبور و اماکن متبرکه را شرک میدانند و یا حتی اصل توسل و شفاعت را نیز فاقد اعتبار شرعی اعلام میدارند در این موضوع بی تأثیر نباشد ، از طرفی لازم به تذکراست که تأثیر منازعات سیاسی حاکمیتها را نیز در اینگونه موارد نمیتوان نادیده انگاشت .

با این حال متروک و مخروب بودن این قبرستان تاریخی ، خصوصاً بقاع متبرکه ائمه بقیع در سرزمین وحی حکایت از مظلومیتی دارد که که همۀ منادیان وحی از پیامبران الهی تا جانشینان و پیروان آنان را شامل میگردد ، شاید مشیت الهی چنین اقتضاء نموده که این مظلومیت در یک سیر و گذار طبیعی به تکوین شعور و شهود بشریت بیانجامد ، چرا که گاه باستناد روایات مستند تاریخی معجزات انبیاء نیز آنگونه که مورد خواست و توقع مریدان و مروجان ادیان الهی است کار ساز نبوده است و این آزمون الهی برای رشد و شکوفائی عقل و شعور آدمی امری ضروری مینماید و این آیه قرآن کریم: (نحن نزّلنا الذکر و نحن له لحافظون ) نیز تسکینی بر صحت ادعای این موضوع باشد .

/ 1 نظر / 40 بازدید
ایوار

سلام دوست گرامی زیارت قبول خوشا به سعادتت [گل][گل][گل][گل]