/ 2 نظر / 13 بازدید
ma 3ta

سلام..به سایت ما هم سری بزنی خوشحال میشیم..!

بسوی نور

یکی بود ، یکی نبود جز نیستی ھیچی نبود و نیستی کلمه بود و «کلمه خدا بود و خدا تنھا بود خدا دوتاست زین پس دگر در دوست دو عاشق و معشوق یکدیگر . و در بدر در جستجوی ھمدیگر سلام و صد سلام به استاد عزيز و بزرگوارم امدم عرض ارادت کنم و برای مدتی از شما رخصت بگيرم برای يک مرخصی استعلاجی و استحقاقی تا زمان برگشت شما را به دست حضرت حق ميسپارم واز راه دور دست و روی منورتان را ميبوسم و اميدوارم به بزرگی و عظمت روحتان اين شاگرد نا خلفتان را حلال و عف کنيد .سپاس بيکران برای همه چيز باقی بقايتان[گل]