هنوز شریعتی

بیست و نهم خرداد سالروز عروج پر رمز و راز زنده یاد دکتر شریعتی است ، مردی که علیرغم گذشت چند دهه از خاموشی جسم او ،  شعله های فروزان و تابان روح ناآرام او در دلهای نسلهای پس از خودش همچنان توفنده و دمنده ، ساری و جاری است و آنچه از همه این ها عجیب تر مینماید آنکه علیرغم آنکه او خود معمار انقلاب اسلامی بود و پس از انقلاب مورد بی مهری وارثان انقلاب قرار گرفت اما این بی مهری حتی بکمک تلاش مخالفان و نیز عامل گذر زمان نه تنها نتوانست مهر اورا که در قالب نگاه و نگرش او بر دلهای تشنه نسلهای پس از انقلاب جریان یافت بزداید و یا حتی بکاهد بلکه تاثیر کلام و مرام او را نیز در هر نسلی بیش از نسل قبل فزونی بخشید .

و اینک نوشته ای از میان نوشتهای او که در اوضاع کنونی بیشتر مصداق مییابد .

درخت های تشنه

ای ابر بهارین !

که ناگهان با اشک های نگون سار

بر روی این باغ خیمه زده ای و غرش می کنی ، برق می زنی

ای ابر بارانی ،

ای باران بهاری ، تو نمی فهمی!

درختان این باغ همه تشنه اند .

ما درخت های این باغ پژمرده ی پامال زمستان ها

همگی تشنه ایم .

تشنه بارانیم .

به جوی های خشکی که از پای ما می گذرند منگر .

این جوهای بزرگ ، آب ندارند.

آب دارند اما به ریشه ما نمی رسند.

به ریشه ما می رسند

اما آب هایی شوذ و تلخ و آلوده اند !

ما همه ی درخت های این باغ

در کنار این جوی های پر آب

همچنان تشنه ایم،

تشنه بارانیم ،

گرد و غبار سال ها را

از شاخ و برگ های پیر و پژمرده و خشک آلود ما بشوی !

ما را بنواز !

ما نیز همچنان درخت پنهانی

درون باغ می توانیم بشکفیم ،

از نو بشکفیم.

برگ های پیر سال های پیش را بریزیم و ناگهان

در زیر نوازش های تو ، به شکوفه بنشینیم .

ما نیز چشم به راه شکفتن های تازه ایم.

شور و شوق صد جوانه با من است ، با ما است .

ای پاره ابر مهربان که بر روی آن درخت می باری ،

دامنت را بگستران !

بر سراسر این باغ خیمه زن !

درختان باغ را همه در آغوش باران های نوازشگرت گیر !

/ 5 نظر / 4 بازدید
اشراق تماشا

افسوس که تشنگی مان تاریخی است. با سه سخن به روزم.

ماندان

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد می توان رسوا ساخت اگر حق را نمی توان استقرار بخشید می توان اثبات کرد طرح کرد و به زمان شناساند و زنده نگه داشت

اشراق تماشا

سلام استاد عزیز. شعر کلاسیک هم اطاعت شد. منتظر نظر شما هستم.