وجوه واژه ها...( دالّ و دلّال )

در تصویر نوعی پرنده از خانواده عقاب ها را می بینید بنام کرکس که در برخی گویش ها " دالّ " ( به معنی دلالت کننده و راهنما ) نامیده میشود ویژگی زیستی این پرنده آن است که بر خلاف عقاب همت شکار ندارد و روش تغذیه اش نشستن در انتظار باقیمانده شکار شکارچیان و یا مرگ موجودات دیگراست و به همین دلیل لاشخور هم نامیده میشود
حال این واژۀ "دالّ " را که هم ریشه با واژۀ " دلّال " است مقایسه کنید
برخی دلالان در پاره ای صنف ها دلالتی و یا خلاقیتی از باب نوعی کار آفرینی از خود نشان نمیدهند جز اینکه ور شکستگی و یا عصر و حرج صاحبان اموال را مترصد میگردند تا در بزنگاه این انتظارمشکوک و مغشوش خویشتن را به نوائی برسانند که البته به بهای بی نوا کردن بدبیارانی که در کش و قوس زندگی به حادثه ای گرفتار آمده باشند...

/ 0 نظر / 86 بازدید